about us

АРДЪЧ метални кабелоносещи системи

ardicbg-logo„АРДЪЧ ЕЛЕКТРИК САН. ТИДЖ.” ЛТД. ШТИ. (EOОД) е с предмет на дейност „Производство на метални кабелоносещи системи” и от 1987 г. насам развива и разширява своята дейност с непрекъснати нововъведения. Понастоящем предприятието е сред най-добрите фирми в Турция, които произвеждат метални кабелоносещи системи.

Електрическите кабелоносещи системи на „АРДЪЧ” се произвеждат в промишлената база на фирмата, находяща се в Индустриалната зона на гр. Черкезкьой, разположена на 8000 кв. м закрита и 10 000 кв м открита площ. Производството се осъществява с технологии и оборудване, които отговарят на ежедневно увеличаващите и променящи се нужди и изисквания.В него са ангажирани едни най-добрите специалисти в своите области, а с цел опазване на околната среда и прилагане на иновации,предприятието развива и научно-изследователска дейност на най-високо ниво.

За да отговори с бързи и качествени решения на нарастващото търсене и променящите се потребности,фирмата е разкрила собствен отдел, в който се проектират и произвеждат всички метални калъпи, използвани в производството, както и някои машини. В промишлената база са внедрени производствени линии, осъществяващи непрекъснат производствен цикъл по технологията ROLLFORMING, което позволява качествено и серийно производство на проектираните калъпи, кабелни канали и допълнителни продукти и аксесоари.

Съоръжението е с годишен капацитет 24 000 тона кабели годишно, като месечно се произвеждат около 1 250 000 м кабел.

АРДЪЧ” обединява в едно политиката по качеството, своя опит, технологиите и клиентското удовлетворение и притежава сертификати

DIN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009 / OHSAS 18001:2007 / TSE (TS EN 61537) CE / GOST-R / ISO 9001:2008 / DIN 1402 E90 (ПРОТИВОПОЖАРЕН СЕРТИФИКАТ),
С които гарантира високо качество, ниска себестойност и бързи доставки, като по този начин увеличава клиентското си портфолио. Наред с това осъществява износ на 40 % от продукцията си за различни държави на континентите Европа, Азия, Африка, а 60 % от производството се реализира на вътрешния пазар.

„АРДЪЧ” провежда и регулярни дейности по ОВОС, Управление на околната среда, ЗБУТ и Управление на качеството, които осъществява в съответствие с нормативните разпоредби и ползвайки професионалнапомощ от консултантски организации.

През 2015 г. отново в Индустриалната зона на гр. Черкезкьой ще бъде изграден втория ни завод на площ от 15 000 кв. м, като една от целите ни е производството в него да стартира през втората половина на същата година.

ПРОИЗВОДСТВО, ИНОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, ФОКУС ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА
С ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ
ВИНАГИ СМЕ ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД
„АРДЪЧ ЕЛЕКТРИК САН. ТИДЖ.” ЛТД. ШТИ.